آبادان نیوز
آبادان خبر
تدبیر بی تدبیر
امیر طوسی نژاد
 ١٢:٥٣ - 1400/02/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
آقای رئیس! خادم و عزیز باش
داود مختاریانی
 ٠٠:٣٣ - 1400/02/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
 ١٣:٥٤ - 1400/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
نقش حمل و نقل دریایی در تحقق شعار سال
علی غیاثیان کارشناس مدیریت
 ٠٩:٢٧ - 1400/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
«کشکول آرزوها»
همواره کاندیداها با صدایی رسا فریاد می‌زنند که دارای برنامه هستند. برنامه‌ای که رنگِ آبادانی خواهد زد به تمام مشکلات! اما آنچه به‌عنوان برنامه از آن یاد می‌کنند بیش از هر چیز، فهرست درهمی از آرزوهایشان برای آینده‌ کشور است. فهرستی که بهتر است آن ‌را «کشکول آرزوها» بنامیم.
 ١٧:٠٩ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
کرونا و عملياتي شدن ارتباطات سلامت در کشور
شيوع بيماري کرونا در جهان و از جمله ايران، دوباره موضوع ارتباطات سلامت را اين بار قدرتمندتر از گذشته بر سر زبان ها انداخت و ضرورت اين ميان رشته اي سخن به ميان آورد.
 ١٠:٤٧ - 1400/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
بازارهای همسایه؛ فرصت تجارت بزرگ
دیپلماسی اقتصادی یک ابزار نوین و کارآمد در دست دولت است که می‌تواند دسترسی به بازار‌های همسایه را تسهیل کند.
 ٢٣:٠٩ - 1400/02/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
امکان يا عدم امکان «فلسفه­ ي هنر» و «زيباشناسي» ملاصدرا
(تأملي بر جايگاه هنر و زيبايي نزد ملاصدرا)
 ١١:٢٥ - 1400/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ نوسان ﻧﺮخ ﺍرز ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﺮخ ارز، ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاری در ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و از رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻰﻛﺎﻫﺪ.
 ٠٨:٢٤ - 1400/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
هنر از دیدگاه گادامر
هانس گئورگ گادامر -ترجمه بیت‌الله رازقی: گادامر اثر هنری را صرفاً یک محصول نمی‌داند؛ اثری که بتوان آن را بارها ایجاد کرد.
 ١٦:٢١ - 1400/02/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
فلسفهٔ هنر از منظر ابن‌سینا
تأملاتی در باب فلسفهٔ هنر اسلامی - قسمت ششم
 ١٦:٣٤ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
بهبود محیط کسب و کار؛ راه نجات اقتصاد کشور
بهبود محیط کسب و کار یکی از راه هایی است که فرصت های شغلی جدیدی را در کشور ایجاد می کند و منجر به اشتغالزایی جوانان و افراد جویای کار می شود.
 ٢٣:٤٣ - 1400/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
آبادان خبر
جمهوریت را خالی از معنا نکنیم
ریاض علی فرحانی
 ٢٢:٢١ - 1400/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>