نیچه
مقالات علمی پژوهشی
واکاوی اندیشه‌ های نیچه در جایگاه زیبایی شناسی در اراده معطوف به قدرت
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ١٢:٢٢ - 1401/07/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
مولفه های سینمای پست مدرن
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٣:٥٩ - 1401/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
سورئالیسم ، جهانی ورای این جهان
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢١:١٦ - 1401/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
روانکاوی سینما پست مدرن
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢١:٠٠ - 1401/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
روانکاوی سودابه و سیاوش در شاهنامه ی فردوسی
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٠:٤٨ - 1401/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
دادائیسم ، فرزند جنگ جهانی اول
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٠:٢٣ - 1401/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
تارخ
اخبار فرهنگی
امین تارخ از دنیا رفت
امین تارخ در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
 ١٧:٢٢ - 1401/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
جایگاه شخصیت پردازی سودابه در شاهنامه ی فردوسی
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٣:٥٢ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
تفاوت هنر متعهد و هنر برای هنر با تاکید بر آرای محمد تقی جعفری
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٣:٤١ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
تزئینات معماری اسلامی با حروف
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ٢٠:٢٦ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آبادان نیوز
مقالات علمی پژوهشی
بررسی هنر اسلامی و هنر متعهد با تاکید بر آرای محمد تقی جعفری
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ١٩:١٤ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاهنامه
مقالات علمی پژوهشی
بررسی شخصیت زنان فتان در شاهنامه فردوسی و سینما نوآر
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ١٣:٤٣ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
اکسپرسیونیسم
مقالات علمی پژوهشی
اکسپرسیونیسم فراسوی دو جنگ جهانی
نویسندگان : مهدی قدیانی - احمد امیری
 ١٢:٢٥ - 1401/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>